De grootste politieke speler binnen bedrijven is het topmanagement.

Politiek geneuzel

by admin

De grootste politieke speler binnen bedrijven is het topmanagement.

Politiek geneuzel

by admin

by admin

Nederland maakt zich op om op 15 maart aanstaande naar de stembus te gaan. De debatten worden weer op het scherpst van de snede gevoerd om stemmen te winnen. Je mag je stem uitbrengen op kandidaten van één politieke partij.

Maar er gaan de laatste tijd geluiden op dat het beter zou zijn om een stem uit te brengen op een mogelijke coalitie en het programma dat daarbij hoort. Er moet namelijk uiteindelijk toch een coalitie gevormd worden en dat is waar de compromissen ontstaan. Maar hoe weet ik nu of de punten die ik zo belangrijk vind niet sneuvelen in het compromis dat wordt gesloten? Zouden dezelfde punten sneuvelen als er een andere coalitie zou regeren? Het komt erop neer: wie krijgt er z’n zin?

Politiek

Politiek is de wijze waarop iets wordt bestuurd of georganiseerd. In de praktijk wordt politiek gebruikt om invloed uit te oefenen op de mening van mensen om daarmee iets te bereiken. Als dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie is dat goed.
Toch heeft het bedrijven van politiek een negatieve klank en erger ik me er binnen organisaties ook met enige regelmaat aan. Allereerst omdat het vaak om persoonlijke belangen gaat in plaats van het gemeenschappelijk doel. Met andere woorden het gaat om ‘wie krijgt z’n zin’ en niet ‘wie heeft gelijk’. Een andere reden is, omdat er overdadig politiek wordt bedreven. Het lijkt een doel op zich en leidt daarmee af van waar het primair om gaat. Mensen zijn vaak met het beschermen van de eigen positie bezig en minder met het uitvoeren van de eigen werkzaamheden. Gevolg: onvoldoende interne communicatie door de kaarten tegen de borst en troefkaarten achter de hand te houden. Dit is het perfecte recept voor speculaties en onzekerheid, maar ook achterklap en jaloezie.

Politiek geneuzel als onderdeel van de organisatiecultuur

Hoe komt het dat bij sommige organisaties politiek bedrijven zo dominant aanwezig is dat het een integraal onderdeel is van de organisatiecultuur? Er liggen in mijn optiek meerdere redenen aan ten grondslag. Het begint met het formuleren van de doelstellingen. Als deze onvoldoende scherp geformuleerd zijn komt er discussie en wordt er teveel stil gestaan bij (onnodige) details of bijzaken. Een andere oorzaak kunnen onvoldoende afgebakende of onduidelijke taken en verantwoordelijkheden zijn. Waardoor mensen hun eigen koninkrijk kunnen creëren. Of de onderliggende processen zijn niet goed op elkaar afgestemd of niet efficiënt ingericht. Hierdoor wordt ruimte geboden voor discussie over en aandacht voor bijzaken. En tot slot gaat het over hoe men met elkaar omgaat. Ligt de focus op wat niet goed gaat (negatieve feedback)? Is er sprake van een “afrekencultuur”? Communiceert men beperkt? Allemaal ingrediënten die bijdragen aan ‘politiek geneuzel’ waardoor er veel tijd en productiecapaciteit verloren gaat.

Regeerakkoord

De grootste politieke speler binnen bedrijven is het topmanagement. Om onnodig politiek handelen terug te dringen en daarmee het rendement van de organisatie te verhogen, is een capabel en krachtig management nodig. Het tij kan bijvoorbeeld gekeerd worden met een krachtig leiderschaps- en cultuurprogramma waarin alle “politieke” partijen een gezamenlijke coalitie vormen met een regeerakkoord waarin is opgenomen wat het team moet bereiken, wie wat doet en welke skills daarvoor nodig zijn, via welke processen dit wordt bereikt en tot slot hoe men met elkaar omgaat in het kader van teameffectiviteit.

Informateur

Als u een (in)formateur zoekt bij het vormen van uw team, dan ondersteunen we u graag bij het samenstellen van de (juiste) coalitie, een gemeenschappelijk regeerakkoord en het spreken van dezelfde gemeenschappelijke taal om zodoende het rendement van uw organisatie te verhogen.

Wil u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Mijke Vossen
Partner Optimus Acorro

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top