Optimus Acorro respecteert de privacy van haar bezoekers.

Privacy policy

Optimus Acorro respecteert de privacy van haar bezoekers.

Privacy policy

by admin

Optimus Acorro respecteert de privacy van haar bezoekers. De via deze website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Optimus Acorro zal de gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van haar dienstverlening legt Optimus Acorro persoonsgegevens vast voor de uitvoering van onze terugbelverzoeken en/of het verlenen van overige diensten zoals de administratie voor informatieaanvragen.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen, zowel door onszelf als voor de door ons, voor dat doel, in te schakelen derden.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@optimus-acorro.nl.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van de door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U kunt ons verzoeken aan u mede te delen of, welke en hoe de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, in geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Verwijdering kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website makkelijker voor u te maken maar ook om het bezoek aan onze site te analyseren. Daarnaast maakt Google gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Een cookie is een eenvoudig en heel klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Optimus Acorro maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten absoluut geen tot op personen te herleiden gegevens, maar worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt om de site nu en in de toekomst beter op uw behoefte te kunnen afstemmen. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website en diensten kan beperken. U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina (http://www.google.nl/privacy/ads/) voor advertenties te gaan.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals b.v. de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Op de pagina’s van Optimus Acorro heeft u de mogelijkheid om door de klikken naar websites van andere bedrijven. Optimus Acorro is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan. Optimus Acorro adviseert u daarom om goed het privacy statement van die bedrijven te lezen.

Wijzigingen

Optimus Acorro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u aan regelmatig dit privacy statement te controleren voor een mogelijke update.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met info@optimus-acorro.nl.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Top