Van je fouten leer je het meest

Kent u die mop…

by admin

Van je fouten leer je het meest

Kent u die mop…

by admin

by admin

Kent u die mop van de ex-First Lady die de eerste vrouwelijke president wilde worden? Precies…. Het hertellen van de stemmen in de VS lijkt te gaan beginnen.

In ons vorige blog is de betrouwbaarheid van peilingen aan bod gekomen en dat deze te wensen overlaat. Ook de recente peilingen voor de Amerikaanse verkiezingen bleken niet te kloppen. Hillary Clinton zou een flink aantal procentpunten voorsprong hebben op haar rivaal, maar Donald Trump wist uiteindelijke met flinke meerderheid de verkiezingen te winnen. Direct na de verkiezingen was er toch wel verwarring over het uiteindelijke stemresultaat! In de media wereldwijd werd druk gespeculeerd hoe Donald Trump dat nu voor elkaar had gekregen… en de meeste inwoners van de Verenigde Staten waren boos en teleurgesteld met demonstraties tot gevolg. Hoe kan de uitkomst toch zo sterk afwijken van de peilingen? Ik ben geen wetenschapper maar ik heb er een idee over.

Voorspellen is een precaire zaak

Peilingen, het voorspellen van gedrag, gaan ervan uit dat hetgeen mensen beweren te gaan doen (bijvoorbeeld stemmen op een presidentskandidaat), ook is wat zij uiteindelijk echt gaan doen. En in veel gevallen is dat ook zo. Bij eenvoudige vragen waar niet teveel sentiment om heen hangt is er geen belang om bij een peiling anders te antwoorden dan bij de uiteindelijke stemming. Als ik vandaag rode auto’s niet mooi vindt, dan zal ik in het stemhokje niet opeens beweren dat ik ze wel mooi vindt. Bij zwaardere onderwerpen, zoals een controversiële presidentskandidaat, kan het weleens zijn dat ik bij een peiling opzettelijk een ander voorkeur aangeef dan in het stemhokje. In ons vorig blog vroegen wij een mening aan onze lezers, hetgeen blijkbaar ook erg gevoelig ligt. We kregen veel reacties achter de schermen, maar niet voor de schermen.

Effectiviteit van engagement surveys

Als je mensen naar hun mening vraagt over zaken die zij belangrijk vinden, dan neemt de kans op een eerlijk antwoord toe naarmate de overtuiging groeit dat er ook iets met de stem gedaan wordt. Wat in dit verband opvalt, is het belang wat veel bedrijven nog steeds hechten aan hun periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) of engagement surveys. Laat ik de rest van dit blog met een disclaimer beginnen: er zijn veel organisaties waar het MTO op een juiste en effectieve manier wordt ingezet. Maar helaas niet overal.

In de praktijk zien wij te vaak dat een MTO wel wordt afgenomen, maar dat het daarna stopt. Geen actieplan, geen terugkoppeling aan de medewerkers en bovenal geen verandering en vernieuwing. Het afnemen ervan lijkt een doel op zich te worden in plaats van dat het wordt gebruikt om kennis te vergaren, verbetermogelijkheden te verkrijgen en de organisatie en mensen die er in werkzaam zijn in beweging te krijgen. Terwijl dat nu juist het mooie is van de rol van een (HR) manager: vooruitgang en verandering bewerkstelligen.

We zien ook een trend ontstaan waarin in een hogere frequentie online de betrokkenheid wordt gepeild. Bijvoorbeeld door specifieke panels korte en gerichte vragenlijsten af te nemen over actuele onderwerpen. Of door alle medewerkers slechts twee tot drie vragen per dag te stellen via een mobiele app. Is dat effectiever om verandering te bewerkstelligen?

Hoe creëer je verandering?

Optimus Acorro werkt met de Business Awareness Scan, met als doel het bedrijf daadwerkelijk in beweging te krijgen. Omdat het niet een survey is over betrokkenheid, maar een managementtool waarmee management/directie en de medewerkers aan de slag gaan om te werken aan de zaken die beter zouden kunnen èn die door beide partijen belangrijk worden gevonden. Erg to-the-point, actiegericht met wederzijds draagvlak en dus een extreem hoge succesratio. En de actiepunten die eruit naar boven komen zijn vaak simpel in te voeren. Het is zo ontwikkeld dat leidinggevenden samen met hun medewerkers zelf aan de slag gaan.

Ter illustratie geef ik graag een praktijkvoorbeeld van een grote autodealer in de regio Den Haag. Binnen dit autobedrijf bleven de prestaties achter zonder dat duidelijk was waardoor dit werd veroorzaakt. Na de Business Awareness Scan kwam naar voren dat er een blinde vlek was voor wat betreft klantfocus. Iets waar de vakgenoten (autodealers van hetzelfde merk in geheel Nederland) ook mee te maken hebben, aangezien ze onderworpen zijn aan een wereldwijd klantbeleid van het merk. De communicatie was te afstandelijk, de ICT systemen sloten onvoldoende op de behoeften aan en de doelstellingen waren niet waren niet altijd helder. Na het onderzoek is hier in korte tijd en tegen minimale kosten een actieplan ontwikkeld. Dit plan heeft er mede toe geleid dat de organisatie in 2015 tot Dealer van het Jaar is uitgeroepen voor het betreffende merk auto.

Deze scan is voor ons een zeer waardevol instrument om zinvolle peilingen te doen binnen een organisatie, diepgaandere analyses te verkrijgen en deze om te zetten in verandering. Het werkt snel, effectief en eenvoudig.

Frequentie

Eén keer per jaar of één keer in de twee jaar een diepgaande analyse is ons inziens een verstandige keuze. Tussendoor moet je wel peilen of je met elkaar op de goede weg bent, daarvoor leiden er gelukkig meer wegen naar Rome. Wat ons betreft zou het maatwerk zijn om de frequentie en de methode te bepalen. Ook kan het een bewuste keuze zijn om gerichte metingen uit te voeren over specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld integriteit of arbeidsvoorwaarden. Dit zijn herkenbare onderwerpen voor veel bedrijven en daarom vaak in het middelpunt van de belangstelling.

Het moge duidelijk zijn dat wij erg enthousiast zijn over de resultaten die wij bereiken met de Business Awareness Scan. We vertellen u er graag meer over, dus maak vrijblijvend een afspraak met ons of vraag bij ons de brochure aan.

Optimus Acorro
Leonard Polman
lpolman@optimus-acorro.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top